Say hello

  Happy Parrots - Meta Business Partners & Hubspot Certified Partner

  RODO Success Stories

  Case Study: Zabezpieczenie Cyfrowej Podróży – Kompleksowa Implementacja RODO i Ochrona Prawna

  Rafał Golan | 25 marca, 2024

  Zarządzanie zgodami i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), jest kluczowym aspektem prowadzenia biznesu w internecie, zwłaszcza dla firm oferujących usługi telekomunikacyjne, takich jak https://kartysimusa.pl/. RODO, które weszło w życie w maju 2018 roku, nałożyło nowe wymogi na przedsiębiorstwa dotyczące przetwarzania danych osobowych mieszkańców Unii Europejskiej.

  Znaczenie posiadania zgod RODO i innych zgod marketingowych

  1. Zbudowanie zaufania klientów: Przestrzeganie RODO i posiadanie jasno sformułowanych zgód marketingowych pokazuje, że firma poważnie podchodzi do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. To buduje zaufanie i wiarygodność wśród klientów, co jest szczególnie ważne w branży telekomunikacyjnej, gdzie bezpieczeństwo i prywatność są kluczowe.
  2. Unikanie wysokich kar: Naruszenie RODO może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych, sięgających do 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu firmy, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Posiadanie odpowiednich zgod i polityk pomaga uniknąć tych ryzyk.
  3. Poprawa wizerunku rynkowego: Firmy, które wyraźnie komunikują swoje polityki prywatności i regulaminy, a także dbają o zgodność z przepisami, są postrzegane jako bardziej profesjonalne i godne zaufania. To może przyciągnąć więcej klientów, którzy cenią transparentność i bezpieczeństwo.
  4. Optymalizacja strategii marketingowych: Zgody na marketing pozwalają na bardziej ukierunkowane i skuteczne kampanie. Przetwarzając dane zgodnie z RODO, firma może lepiej zrozumieć preferencje i potrzeby swoich klientów, co umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych i efektywnych komunikatów marketingowych.
  5. Międzynarodowa operacyjność: Dla firmy takiej jak Happy Parrots, oferującej usługi osobom podróżującym do Stanów Zjednoczonych, zgodność z międzynarodowymi standardami ochrony danych jest kluczowa. Umożliwia to bezproblemową współpracę z partnerami biznesowymi i obsługę klientów na całym świecie.
  6. Zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym i finansowym: Oprócz potencjalnych kar, naruszenia związane z ochroną danych mogą skutkować także poważnymi problemami prawnymi i finansowymi, w tym roszczeniami o odszkodowanie ze strony osób, których dane dotyczą. Przygotowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących RODO i zgod marketingowych minimalizuje te ryzyka.

  Cel

  Happy Parrots zapewniło https://kartysimusa.pl/ kompleksową obsługę działań związanych z RODO oraz wsparcie prawne niezbędne do przygotowania i wdrożenia dokumentacji prawnej, w tym regulaminów, polityki prywatności oraz zgód na stronie internetowej. Dzięki tym działaniom, wszystkie procesy sprzedażowe i marketingowe realizowane przez platformę są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, zapewniając tym samym nie tylko bezpieczeństwo prawne firmy, ale również ochronę danych osobowych użytkowników.

  Wyniki

  Zaangażowanie Happy Parrots w przygotowanie dokładnej i szczegółowej dokumentacji prawnej umożliwiło https://kartysimusa.pl/ bezproblemowe funkcjonowanie na rynku, minimalizując ryzyko prawne i finansowe związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu, firma może skoncentrować się na swojej głównej działalności, oferując klientom bezpieczne i wygodne rozwiązania telekomunikacyjne podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, mając pewność, że wszystkie aspekty prawne zostały profesjonalnie zaadresowane.

  Realizacja

  Pierwszym i najważniejszym krokiem w naszej współpracy z https://kartysimusa.pl/ było zrozumienie unikalnych potrzeb prawnych firmy w kontekście sprzedaży kart SIM i eSIM dla podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Z tego względu zespół Happy Parrots zorganizował serię spotkań z kluczowymi osobami w firmie klienta, aby dokładnie omówić ich obecną sytuację prawną, potencjalne ryzyka i oczekiwania względem nowo przygotowywanych regulacji.

  Audyt i strategia

  Po wstępnych konsultacjach przeprowadziliśmy audyt prawny, mający na celu identyfikację wszystkich potencjalnych słabości i ryzyk związanych z obecnym stanem dokumentacji prawnej oraz przetwarzaniem danych osobowych przez https://kartysimusa.pl/. Na podstawie zebranych informacji, zespół Happy Parrots przygotował pełną strategię ochrony danych osobowych. Strategia ta obejmowała zarówno krótkoterminowe działania naprawcze, jak i długoterminowe rozwiązania mające na celu zapewnienie zgodności z RODO oraz innymi istotnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  Opracowanie dokumentacji prawnej

  Na kolejnym etapie naszej współpracy skoncentrowaliśmy się na opracowaniu i implementacji niezbędnej dokumentacji prawnej. W szczególności:

  • Regulamin: Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie regulaminu, który dokładnie odzwierciedlałby faktyczny stan działalności sklepu internetowego, obejmujący nie tylko zasady korzystania z serwisu, ale również warunki sprzedaży, dostawy oraz możliwości zwrotu produktów. Kluczowym wyzwaniem było tu zapewnienie, by dokument ten był nie tylko zgodny z prawem, ale także jasny i zrozumiały dla użytkowników.
  • Polityka prywatności: Kolejnym ważnym dokumentem była polityka prywatności, określająca w jasny i przejrzysty sposób, jakie dane osobowe są zbierane przez https://kartysimusa.pl/, w jaki sposób są one przetwarzane, jak długo przechowywane i komu mogą być udostępniane. Naszym zadaniem było upewnienie się, że polityka ta w pełni odpowiada wymogom RODO, jednocześnie informując użytkowników o ich prawach w zrozumiały sposób.
  • Zgody na stronie: Opracowanie odpowiednich formularzy zgód na stronie internetowej było kluczowe dla zapewnienia, że wszystkie działania marketingowe są prowadzone z pełną zgodą użytkowników. Zgody te musiały być zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe zrozumienie przez użytkowników, co dokładnie akceptują, a także dając możliwość łatwego wycofania zgody w dowolnym momencie.

  Implementacja i dalsze działania

  Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, zespół Happy Parrots współpracował z https://kartysimusa.pl/ nad jej wdrożeniem na stronie internetowej, zapewniając, że wszystkie procesy są w pełni zgodne z prawem. Działania te połączyliśmy z szeregiem rekomendacji dotyczących najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, aby wzmocnić ochronę informacji zbieranych od klientów.

  Zostaw komentarz

  Twój adres nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Newsletter

  Zapisz się do newslettera by otrzymywać zaawansowane treści dla doświadczonych marketerów!   * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Happy Parrots sp. z o.o informacji o aktualnościach i promocjach na podany adres e-mail. Więcej informacji w polityce prywatności tutaj